Bán Cây duối Song Thụ

  • Thread starter anhduc131084
  • Ngày gửi
A

anhduc131084

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tiến Minh
- Địa chỉ: Tử Du- Lập Thạch- Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 0985.156.896
- email:
================================

<p><font color="#3366ff" size="4">Ch&agrave;o c&aacute;c bạn!</font></p><p><font color="#3366ff" size="4">Hiện nay t&ocirc;i đang c&oacute; 1 c&acirc;y Duối &quot;Song Thụ&quot;. 85 năm tuổi. Gi&aacute; b&aacute;n 80 triệu đồng (c&oacute; thỏa thuận). Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ Tiến Minh số điện thoại 0985.156.896</font></p>
 
Back
Top