ban cay gio bau 8 nam tuoi,cay con giong so luong lon

  • Thread starter LỘC
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LỘC

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LỘC
- Địa chỉ: 586 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM
- Tel, Fax: 0907893453
- email:
================================

<font size="2">m&igrave;nh c&oacute; khoảng 1300 c&acirc;y gi&oacute; 8 năm tuổi đường k&iacute;nh c&acirc;y tr&ecirc;n 25cm cần b&aacute;n ở B&igrave;nh Phước c&aacute;ch TP khoảng hơn 100km, gi&aacute; cả thương lượng.B&aacute;n c&acirc;y giống gi&oacute; bầu số lượng lớn,c&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ số đt 0907893453 gặp Lộc.<br /></font>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top