Bán Cây Giống các loại số lượng lớn

  • Thread starter lamgiau_cungnhanong
  • Ngày gửi
L

lamgiau_cungnhanong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Đài Tùng
- Địa chỉ: Gia Lâm-Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0973.700.332
- email: tabayco@gmail.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y giống nguồn gốc Đ&agrave;i Loan c&oacute; Năng suất cao,chất lượng tốt,đang được thị trường ưa chuộm(ổi ,đại t&aacute;o,đu đủ,xo&agrave;i,...),v&agrave; c&aacute;c c&acirc;y giống đặc sản kh&aacute;c nổi tiếng(nh&atilde;n lồng,vải thiều,hồng xi&ecirc;m,bưởi Diễn,Chuối Ti&ecirc;u Hồng....) số lượng lớn,đảm bảo chất lượng .Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể li&ecirc;n lạc đặt h&agrave;ng trước ngo&agrave;i c&aacute;c loại c&acirc;y kể tr&ecirc;n .Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp c&acirc;y giống v&agrave; quy tr&igrave;nh kỹ thuật đầy đủ .Đảm bảo uy t&iacute;n v&agrave; chất lượng . Vui l&ograve;ng hợp t&aacute;c tr&ecirc;n to&agrave;n quốc .</p><p>Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng,b&agrave; con c&oacute; nhu cầu vui long li&ecirc;n hệ : <br /> Phạm Đ&agrave;i T&ugrave;ng : 0973.700.332 <a href="mailto:phamdangtung@gmail.com"></a></p><p>Gi&aacute; :</p><p>Ổi Đ&agrave;i Loan : 9000đ/c&acirc;y</p><p>Ổi Kh&ocirc;ng Hạt : 16000 đ/c&acirc;y</p><p>Đu Đủ Đ&agrave;i Loan : 2300 đ/c&acirc;y</p><p>T&aacute;o Đ&agrave;i Loan (Đại T&aacute;o) : 9000đ/c&agrave;nh</p><p>Xo&agrave;i Đ&agrave;i Loan : 16000đ/c&acirc;y</p><p>Tranh kh&ocirc;ng hạt : (Mỹ) 23000đ/c&acirc;y</p><p>M&iacute;t Nghệ Cao Sản (4m&ugrave;a-Tứ Qu&yacute;) : 22000đ/c&acirc;y</p><p>Hồng Xi&ecirc;m Đ&agrave;i Loan : 22000đ/c&acirc;y</p><p>H&ocirc;ng Xi&ecirc;m Xu&acirc;n Đỉnh : 19000đ/c&acirc;y ...</p><p>&nbsp;</p>
 
Top