Bán cây giống Gió bầu (Trầm hương) - Phi lao

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHÂN VIỆN NCKH LÂM NGHIỆP NAM BỘ
- Địa chỉ: Xã Thiện Nghiệp - Phan Thiết - Bình Thuận
- Tel, Fax: 0838441496 ::: FaX 0838448690 chuyển
- email: ducthanh1810@yahoo.com
================================

<p>Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp một số lo&agrave;i c&acirc;y giống như;</p><p><font color="#0000ff">Gi&oacute; bầu.</font></p><p><font color="#0000ff">Phi lao (dương)</font></p><p><font color="#0000ff">Xoan chịu hạn.</font></p><p><font color="#0000ff">Keo chịu hạn.</font></p><p><font color="#0000ff">Trắc (Sưa)</font></p><p><font color="#0000ff">Tr&ocirc;m</font></p><p><font color="#0000ff">V&agrave; một số lo&agrave;i c&acirc;y kh&aacute;c.</font></p><p>Li&ecirc;n hệ đặt h&agrave;ng: 0902542017 hoặc 0985105889 gặp A Th&agrave;nh.</p>
 

Top