Bán cây giống phượng tím

#1
hiện tôi có số lượng lớn cây phượng tím bán có nhu câu liên hệ: Đt 0969318635
01686497063


 

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#2
Quy định chung
  • 1. Không dùng font chữ hoa cho tên Gian Hàng (topic title).
  • 2. Không được dùng các ký tự đặc biệt, hình, chữ, kích thước lớn ở tên Gian hàng.
  • 3. Tất cả gian hàng đều phải có thông tin liên lạc rõ ràng, bao gồm:
    a. Họ và tên.
    b. Địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nhà.
    c. Điện thoại cố định hoặc điện thoại di động.
Chủ topic bổ sung thông tin nhé.
Chúc chủ topic đắt hàng!