bán cây giống tongkat ali (bá bệnh)

  • Thread starter trịnh phÆ°Æ¡ng thắng
  • Ngày gửi
T

trịnh phương thắng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trịnh phương thắng
- Địa chỉ: số 4 ngõ 42 vũ ngọc phan_hà nội
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: lang_nho_vd@yahoo.com
================================

<p><strong><font face="Times New Roman">C&acirc;y B&aacute; bệnh c&ograve;n gọi l&agrave; c&acirc;y B&aacute;ch bệnh hay c&acirc;y Hậu ph&aacute;c nam, t&ecirc;n khoa học l&agrave; Eurycoma longifolia Jack subsp. Longifolia (Crassula pinnata Lour), thuộc họ Simaroubaceae, chi Eurycoma. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; nhiều t&ecirc;n gọi kh&aacute;c nhau như l&agrave; c&acirc;y mật nh&acirc;n, mật nhơn hay Tongkat ali (Malaysia), Pasak bumi (Indonesia), tiếng Anh gọi l&agrave; longjack&hellip;</font></strong></p><p><font face="Times New Roman">L&agrave; loại c&acirc;y mọc hoang trong những c&aacute;nh rừng thưa v&ugrave;ng Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. Hậu ph&aacute;c nam l&agrave; loại c&acirc;y trung b&igrave;nh, cao khoảng 15m, thường mọc dưới t&aacute;n l&aacute; của những c&acirc;y lớn. C&oacute; l&ocirc;ng ở nhiều bộ phận. L&aacute; c&acirc;y dạng k&eacute;p kh&ocirc;ng cuống gồm từ 13 &ndash; 42 l&aacute; nhỏ s&aacute;nh đ&ocirc;i đối nhau. </font></p><p><font face="Times New Roman">Mặt l&aacute; tr&ecirc;n m&agrave;u xanh, mặt dưới m&agrave;u trắng. Đ&acirc;y l&agrave; loại c&acirc;y đơn t&iacute;nh kh&aacute;c gốc (dioecious) n&ecirc;n mỗi c&acirc;y chỉ trổ hoa đực hoặc hoa c&aacute;i. Hoa m&agrave;u đỏ n&acirc;u th&agrave;nh ch&ugrave;m k&eacute;p hay ch&ugrave;m t&aacute;n mọc ở ngọn, nở v&agrave;o th&aacute;ng 3 &ndash; 4 hằng năm. Mỗi hoa c&oacute; 5 &ndash; 6 c&aacute;nh rất nhỏ. C&acirc;y kết quả v&agrave;o th&aacute;ng 5 &ndash; 6. Quả non m&agrave;u xanh, khi ch&iacute;n đổi sang m&agrave;u v&agrave;ng hay đỏ sẫm. Quả h&igrave;nh trứng hơi dẹt, c&oacute; r&atilde;nh ở giữa d&agrave;i từ 1 &ndash; 2cm, ngang 0,5 &ndash; 1cm, chứa 1 hạt, tr&ecirc;n mặt hạt c&oacute; nhiều l&ocirc;ng ngắn.</font></p><p><font face="Times New Roman">Theo một số kết quả nghi&ecirc;n cứu gần đ&acirc;y cho thấy c&acirc;y Tongkat ali (B&aacute; bệnh) c&oacute; c&ocirc;ng hiệu cải thiện chức năng sinh l&yacute; v&agrave; tăng cường sức khỏe t&igrave;nh dục (cụ thể l&agrave; gi&uacute;p cơ thể tăng tiết hormone giới t&iacute;nh nam một c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; testosterone, k&iacute;ch th&iacute;ch sự hưng phấn, tăng cường khả năng sinh l&yacute;, gi&uacute;p nam giới đẩy nhanh v&agrave; duy tr&igrave; trạng th&aacute;i cường dương. Đồng thời bổ sung năng lượng gi&uacute;p cơ thể nhanh khỏe v&agrave; sảng kho&aacute;i sau gặp gỡ nơi chốn ph&ograve;ng the), bổ sung năng lượng cho cơ thể, gi&uacute;p giảm stress, mệt mỏi, tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa khối u v&agrave; ph&ograve;ng chống l&atilde;o h&oacute;a&hellip;</font></p><font face="Times New Roman">Rễ, vỏ v&agrave; quả c&acirc;y được sử dụng l&agrave;m thuốc, người ta cũng đ&atilde; ph&acirc;n t&iacute;ch th&agrave;nh phần trong vỏ, rễ c&acirc;y B&aacute; bệnh thấy c&oacute; th&agrave;nh phần ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c quasinoide, tritecpenoit, alcaloiit&hellip;, gi&uacute;p tăng năng lượng hoạt động v&agrave; sức bền cơ thể. Tăng cường sinh l&yacute;, tăng cường sức khỏe t&igrave;nh dục. Điều h&ograve;a v&agrave; l&agrave;m ổn định huyết &aacute;p&hellip; Thuốc được sử dụng dưới dạng thực phẩm chức năng tại nhiều nước ở ch&acirc;u &Aacute;, T&acirc;y &Acirc;u v&agrave; Hoa Kỳ. Vỏ rễ c&acirc;y B&aacute; bệnh c&oacute; vị rất đắng n&ecirc;n sử dụng l&agrave;m thuốc tẩy giun, trị sốt r&eacute;t, kiết lỵ, ngộ độc, đầy bụng, giải say rượu, d&ugrave;ng ngo&agrave;i l&agrave;m thuốc trị ghẻ lở&hellip; đặc biệt thuốc lại c&oacute; khả năng l&agrave;m tăng tiết testosterol l&agrave;m phục dương n&ecirc;n c&ograve;n được l&agrave;m thuốc tăng cường chức năng sinh l&yacute; cho nam giới.<br /></font><font face="Times New Roman">C&acirc;y b&aacute; bệnh dễ trồng vừa l&agrave;m thuốc vừa l&agrave;m cảnh rất đẹp.<br /></font><p><font face="Times New Roman" size="3">Ai c&oacute; nhu cầu mua xin li&ecirc;n hệ anh Thắng số m&aacute;y: 0936503868, địa chỉ: số 4 ng&otilde; 42 phố Vũ Ngọc Phan-L&aacute;ng Hạ-Đống Đa-H&agrave; Nội. </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Mail:lang_nho_vd@yahoo.com<br /><strong>Gi&aacute;</strong>: <strong>70.000</strong> đ/c&acirc;y (cao 20-30cm)</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top