Bán cây Hồng Lộc số lượng lớn

  • Thread starter newtree
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

newtree

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: newtree
- Địa chỉ: Bến Mương, An Nhơn Tây, Củ Chi, HCMc
- Tel, Fax: ::: FaX 0948732441
- email: 06131080@st.hcmuaf.edu.vn
================================

<p><font size="3">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; một dố lượng tương đối c&acirc;y Hồng Lộc: c&acirc;y cao khoảng 2m (70 gốc) gi&aacute; b&aacute;n l&agrave; 200k (bao xe), c&acirc;y cao khoảng 50cm (200 gốc) gi&aacute; b&aacute;n l&agrave; 45k (bao xe). Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu cin li&ecirc;n hệ số m&aacute;y 0948732441 (Trọng). Thanks! </font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top