Bán cây lộc vừng hoa đỏ 15 tuổi

  • Thread starter Nguyá»…n Tùng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Tùng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tùng
- Địa chỉ: Trần Cao Phù Cừ Hưng Yên
- Tel, Fax: ::: FaX 0963268826
- email: nvtungevn@gmail.com
================================

<p><font size="5"><strong>B&aacute;n c&acirc;y lộc vừng hoa đỏ trồng đưới đất 15 tuổi,&nbsp;đường k&iacute;nh gốc 15cm, cao 2,5m&nbsp;đ&atilde; ra b&ocirc;ng nhiều m&ugrave;a, d&aacute;ng&nbsp;đẹp.</strong></font></p><p><strong><font size="5">Li&ecirc;n hệ : 0963.268826</font></strong></p><p><strong><font size="5">Địa chỉ : Thị Trấn Trần Cao Ph&ugrave; Cừ Hưng Y&ecirc;n (C&aacute;ch TP Hưng Y&ecirc;n 17km)</font></strong></p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top