BÁN CÂY LỘC VỪNG SỐ LƯỢNG LỚN

  • Thread starter LÊ HOÀNG BÃŒNH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LÊ HOÀNG BÌNH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ HOÀNG BÌNH
- Địa chỉ: THÔN VÂN THẠCH XÃ NINH XUÂN HUYỆN NINH HÒA TĨNH KHÁNH HÒA
- Tel, Fax: ::: FaX 01652942690 ::: FaX
- email: BETAY_PA@YAHOO.COM
================================

<p>CAN BAN\' 22 CAY LOC VUNG VANH TU 80 DEN 1,2 M CO 8 CAY CAO 5 M TRE LEN</p><p>NHANH CHANG 3 CHANG 4, CON LAI 7 CAY VANH 60 DEN 75 CAO 5M TRE LEN</p><p>NHAH DEP . VA CON LAI CAY 4 CHI 5 CHI CAO KHOANG 4,5M TRE LEN RAT DEP RAT THICH HOP CHO KHU DU LICH .KHU SINH THAI QUAN NHAU CA PHE ... NHA HANG KHACH SAN. BAN TONG CONG 22 CAY VOI GIA340TRIEU:XIN LIEN HE:</p><p>LE HOANG BINH THON VAN THACH XA NINH XUAN HUYEN NINH HOA TINH KHANH HOA:01652942690</p><p>NGOAI RA CON BAN CAY THEO YEU CAU DON DAT HANG . CHI CAN BAN DUA RA YEU CAU VE CAY VA DUA HINH CHO TOI XEM TOI SE DAP UNG CAY THEO MONG MUON CUA KHANH HANG: BAN CAY SANH . LOC VUNG. CAY PHUONG. CAY DUA AN TRAI . SOAI CANH .... RAT MONG DUOC HOP TAC</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top