bán cây mac ca giống

  • Thread starter tien dam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tien dam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tien dam
- Địa chỉ: khoái châu - hưng yên
- Tel, Fax: 0983916780
- email: tiendam1958@gmail.com
================================

<p>hiện nay t&ocirc;i c&oacute; số lượng lớn c&acirc;y mac ca giống </p><p>loại từ 20 - 40 cm v&agrave; loại cao từ 60 - 80 cm v&agrave; loại 1m - 1.2m l&agrave; loại c&acirc;y mới c&oacute; gi&aacute;v trị kinh tế cao được bộ n&ocirc;ng l&acirc;m nghiệp đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave;&nbsp;&lt; ho&agrave;ng hậu của c&aacute;c loại quả kh&ocirc; &gt;hiện đ&atilde; dc trồng thử nghiệm tại nhiều v&ugrave;ng đất của vn v&agrave; đ&atilde; cho kết quả tốt vậy tổ chức hoặc c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo số dt : 0983 916780 hoặc gmail&nbsp; . xin cảm ơn</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top