Bán cây Mai vàng cổ thụ

  • Thread starter 5 Khỏe
  • Ngày gửi
5

5 Khỏe

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: 5 Khỏe
- Địa chỉ: thị trấn Ngãi Giao - huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Tel, Fax: 0909671783
- email:
================================

<p>B&aacute;n 01 c&acirc;y Mai v&agrave;ng &quot;Cửu Long&quot; cổ thụ 39 tuổi. Được tạo d&aacute;ng h&igrave;nh ch&oacute;p (như h&igrave;nh c&acirc;y Th&ocirc;ng Noel). Gọi l&agrave; &quot;Cửu Long&quot; v&igrave; th&acirc;n c&acirc;y đ&acirc;m ra&nbsp;9 nh&aacute;nh ch&iacute;nh.</p><p>- Chiều cao: 6m.</p><p>- Đường k&iacute;nh t&aacute;n l&aacute; tầng thấp: 4m.</p><p>- Đường k&iacute;nh gốc: 40cm.</p><p>Gi&aacute;: 40 triệu đồng, c&oacute; thể thỏa thuận&nbsp;(gi&aacute; b&aacute;n t&iacute;nh đến thời điểm tết Canh Dần năm 2010).</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top