Bán cây mỡ giống

  • Thread starter Giang thu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Giang thu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Giang thu
- Địa chỉ: Tổ 9 thị trấn bát xát huyện bát xát lào cai
- Tel, Fax: 0915.491.275 - 0912.430.993
- email:
================================

<p>Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&acirc;y mỡ giống b&aacute;n với gi&aacute; rẻ.</p><p>&nbsp;Xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ : 0915.491.275 hoặc 0912.430.993</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top