Bán cây phát tài, cho thuê cây phát tài, cây thiết mộc lan

saigonhoa

Lữ khách
#1
1. B&aacute;n c&acirc;y ph&aacute;t t&agrave;i- c&acirc;y thiết mộc lan<br /> <p><br /> 2. Cho thu&ecirc; c&acirc;y ph&aacute;t t&agrave;i, c&acirc;y thiết mộc lan<br /> <br /> 3. Ph&aacute;t t&agrave;i kh&uacute;c, ph&aacute;t t&agrave;i nh&aacute;nh, ph&aacute;t t&agrave;i gốc, ph&aacute;t t&agrave;i sọc, ph&aacute;t t&agrave;i xanh,&hellip;</p><span style="text-decoration: underline; font-weight: bold"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.saigonhoa.vn/">http://www.cayphattai.com</a><br /> <div id="attachment_19"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://cayphattai.com/wp-content/uploads/2011/08/Picture-007.gif"><img border="0" src="http://cayphattai.com/wp-content/uploads/2011/08/Picture-007-168x300.gif" /></a><br /> <br /> <div> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://cayphattai.com/wp-content/uploads/2011/08/SAM_1395.jpg"><img border="0" src="http://cayphattai.com/wp-content/uploads/2011/08/SAM_1395-300x225.jpg" /></a></div> </div> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://cayphattai.com/wp-content/uploads/2011/08/SAM_1107.jpg"><img border="0" src="http://cayphattai.com/wp-content/uploads/2011/08/SAM_1107-225x300.jpg" /></a></p><br /> <div id="attachment_22"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://cayphattai.com/wp-content/uploads/2011/08/SAM_3416.jpg"><img border="0" src="http://cayphattai.com/wp-content/uploads/2011/08/SAM_3416-225x300.jpg" /></a></div><br /> <p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://cayphattai.com/wp-content/uploads/2011/08/SAM_3424.jpg"><img border="0" src="http://cayphattai.com/wp-content/uploads/2011/08/SAM_3424-150x150.jpg" /></a></p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.saigonhoa.vn/">http://www.cayphattai.com</a> </span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CP Sài Gòn Hoa
- Địa chỉ: 74/2/1D, Đường 36, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, HCM
- Điện thoại: 08 3720 3389 - Fax: 08 3720 6720
- email: saigonhoa@gmail.com