Bán cây sanh đẹp_Phú Thọ

  • Thread starter ntttam2807
  • Ngày gửi
N

ntttam2807

Lữ khách
#1
Mình được nhờ rao bán cây này.
Bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp nhé.
Cây hiện đang ở Phú Thọ.
SĐT : 0959809696 (Bác Hoan)

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4003%2F4464026355_20050a6fff.jpg&hash=2e64552403db834b0a63f93770be0eb3


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4045%2F4464026163_6f956e9c82.jpg&hash=4af35328ac18708963581bd8b64a2587


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2802%2F4464803352_7d15cb15e6.jpg&hash=3ffc1465121b681035e98503a2187bd1


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4056%2F4464025725_7a14860531.jpg&hash=eaf47bcc7dc80fe9be7197a0566b5d85


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4063%2F4464026837_ccb77da730.jpg&hash=ae4709c8145478496c2669c6b7fc7457


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2801%2F4464026585_08b4854f4a.jpg&hash=db052bbcadeaeeda8754a5ac0eef60e5
 
Last edited:
P

phihaihoang4000

Lữ khách
#2
sanh của bạn thuộc dòng sanh lá nhỏ hay to?nếu thuộc sanh lá nhỏ(lá móng)thì nhắn cho tôi xin giá.thank
 
N

ntttam2807

Lữ khách
#4
Thêm một vài hình ảnh cây trên nhé.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm2.static.flickr.com%2F1106%2F4602833807_ddb4b828ac.jpg&hash=9b6e3c6b0b6839974a49552490982125proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm2.static.flickr.com%2F1361%2F4603448224_35976984b7.jpg&hash=6b6f97c6ab28e4ac0216d88638f9067aproxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm4.static.flickr.com%2F3412%2F4603447964_5b09d6d5bb.jpg&hash=01eba2bb67a4984452e9b2c25b7a9a0eproxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4037%2F4602833199_fc8763a25d.jpg&hash=cfc1915e35e27017ac397d3338e35649proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm2.static.flickr.com%2F1125%2F4602833009_caee4ff657.jpg&hash=2c3cd2cd0a04b014065775c1acb57128proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4062%2F4602832791_7e3130b1d4.jpg&hash=ef8cc97c03e8fee43f20f3b35d0bb2f2proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm2.static.flickr.com%2F1419%2F4603448660_5f1b49fa51.jpg&hash=d281827d9b2413ae9af9c21ba2972a53

---------------
Một số hình ảnh cây số 2 nhé.ư

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.static.flickr.com%2F4050%2F4602832467_1fa0f539d6.jpg&hash=0926fdf2430109a0fedaa38a134704dbproxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm2.static.flickr.com%2F1176%2F4602832249_8639f8188b.jpg&hash=73d1eb14499c487bd5a9a8d9847a59d3proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm2.static.flickr.com%2F1288%2F4603446596_19906f5b0a.jpg&hash=7ac4379db425c0f1066c2c65ef0c5326proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm2.static.flickr.com%2F1070%2F4602831725_d55306177f.jpg&hash=3f16e69b1a9048f34f64d17038c268e2proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm2.static.flickr.com%2F1050%2F4603446130_4bd0f36d18.jpg&hash=1e8fc7973745d138a6baa847733f6740proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm2.static.flickr.com%2F1324%2F4603445966_07d364d3ca.jpg&hash=831b6378c52acc2f406a25c9b9d5cd14proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm2.static.flickr.com%2F1069%2F4603445794_155472e0d9.jpg&hash=e71d8edf5683cc524b8fea2931342478
 
Last edited:

Quảng cáo

Top