bán cây thần kỳ

chaugiatung

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: tân an -long an
- Tel, Fax: 01277683363 ::: FaX
- email: chaugiatung2003@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="4">ch&agrave;o c&aacute;c bạn! m&igrave;nh c&oacute; v&agrave;i c&acirc;y thần kỳ muốn b&aacute;n c&acirc;y biến vị chua,đắng th&agrave;nh ngọt.c&acirc;y cao 10-15 cm gi&aacute; từ 50-70k bạn n&agrave;o c&oacute; &yacute; mua th&igrave; lien hệ qua số dt:01277683363</font></p>
 

Top