Bán cây thảo quả giống

  • Thread starter Giang thu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Giang thu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Giang thu
- Địa chỉ: tổ 9 thị trấn Bát Xát huyện Bát Xát - Tỉnh Lào Cai
- Tel, Fax: 0915.491.275 - 0912.430.993
- email:
================================

<p>&nbsp;</p><p>Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&acirc;y Thảo quả giống b&aacute;n với gi&aacute; rẻ.</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ theo địa chỉ : 0915.491.275 hoặc 0912.430.993 </p><p>Xin cảm ơn!</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top