Bán Cây Tùng La Hán

  • Thread starter chu trọng quang
  • Ngày gửi
C

chu trọng quang

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: chu trọng quang
- Địa chỉ: Đồng Văn -Hà Giang
- Tel, Fax: 0945.360.999
- email: haccongtu_tq@yahoo.com
================================

<p>M&igrave;nh T&ecirc;n Chu Trọng Quang -Đ/c :TT ph&oacute; Bảng -Đồng Văn -H&agrave; Giang m&igrave;nh đang co rất nhiều c&acirc;y T&ugrave;ng La H&aacute;n độ tuổi từ 5nawm đến 2,300 năm đang cần b&aacute;n .Gi&aacute; cả hợp l&yacute; .C&Aacute;C B&aacute;c ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với em :ĐT:0945.360.999</p><p>Rất mong được sự ủng hộ của c&aacute;c b&aacute;c.Đến với em c&aacute;c b&aacute;c sẽ được sự h&agrave;i l&ograve;ng ,nhiệt t&igrave;nh .Cảm ơn <a href="mailto:!haccongtu_tq@yahoo.com">!haccongtu_tq@yahoo.com</a> .tel:0945.360.999</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top