BAN CAY XANH CAY SI VA CAY LOC VUNG SO LUONG LON GIA SIEU RE TAI LONG THANH DONG NAI

  • Thread starter DE MEN QUANG PHUONG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

DE MEN QUANG PHUONG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DE MEN QUANG PHUONG
- Địa chỉ: TÂN HIỆP LONG THÀNH ĐỒNG NAI
- Tel, Fax: ::: FaX 0912 669 655 ; 0924 137 157 ::: FaX
- email: DEMENQUANGPHUONG@GMAIL.COM
================================

<p><font size="3">CO SO CHUNG TOI CO SO LUONG CAY XANH, CAY SI VA LOC VUNG KHOANG HON 1000 GOC LON NHO CAN THANH LY GIA SIEU RE.GOC NHO NHAT CO DUONG KINH 25CM VA GOC LON NHAT DUONG KINH GON 1M.</font></p><p><font size="3">QUY KHACH CO NHU CAU XIN LIEN HE: </font></p><p><font size="3">NGO QUANG PHUONG</font></p><p><font size="3">DC: TAN HIEP LONG THANH DONG NAI</font></p><p><font size="3">EMAIL: </font><a href="http://agriviet.com/&quot;mailto:DEMENQUANGPHUONG@GMAIL.COM/&quot;"><font size="3">DEMENQUANGPHUONG@GMAIL.COM</font></a></p><p><font size="3">DT:&nbsp; 0912 669 655&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ;&nbsp;&nbsp; 0924 137 157 </font></p><p><font size="3">THAN CHAO QUY KHACH</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop