Ban cha ca that lat, ca thit, kho ca nuoc ngot, oc buu, oc lat

CO SO NGUYEN THONG

Email: gianglinhduong_76@yahoo.com.vn
Dia chi: ap Dong Ky, xa Quoc Thai, huyen An Phu, tinh An GIang
Tel, Fax: 076 3 527 500


Co so chung toi cung cap cha ca That Lat; cac loai ca thit nuoc ngot nhu: ca lang nha duoi do, ca chach lau, ca leo, ca ro phi den va ro phi do; va mot so loai kho ca nuoc ngot nhu: kho ran, ca tra phong, ca sac ran (hay sac boi), kho ca chen va kho ca loc; va cac loai oc: Oc Buu, Oc Lat (oc dich bang) va Oc Gao. So luong on dinh, gia ca canh tranh va giao hang tan noi.
Quy ba con, ca nhan hay Cty co nhu cau xin lien he qua so dt: 0988 202 667 (gap Giang).
Han hanh duoc phuc vu.
 
Top