Ban chả cá That Lat, Ca thit + Kho ca nuoc ngot va Oc Buu + Oc Lat

CO SO NGUYEN THONG

Co so chung toi cung cap cha ca That Lat; cac loai ca Thit nuoc ngot, nhu: ca Lang nha duoi do, ca Chach Lau, ca Leo, ca Ro Phi den va Ro phi do; va mot so loai kho ca nuoc ngot, nhu: Kho Ran, ca Tra Phong, ca Sac Ran (hay sac Boi), kho ca Chen va kho ca Loc; va cac loai Oc: Oc Buu, Oc Lat (oc dich bang) va Oc Gao. So luong on dinh, gia ca canh tranh va giao hang tan noi.

Quy Ba con, ca nhan hay Cty co nhu cau xin lien he qua so DT: 0988 202 667, Fax: 076 3 527 500 (gap Giang). Han hanh duoc phuc vu.
 


Bài viết tương tựTop