Ban Che Pham sinh hoc xu ly mui hoi

  • Thread starter Cong ty TNHH TM-DL-XNK Nam Son
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cong ty TNHH TM-DL-XNK Nam Son

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cong ty TNHH TM-DL-XNK Nam Son
- Địa chỉ: 442/17 QL1A, KP3, P.An Phú Đông, Q12, TP.HCM
- Tel, Fax: 37199914 ::: FaX 37163627
- email: trung.nguyen@officialnamson.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; cung cấp chế phẩm sinh học BIOclean ( USA) xử l&yacute; m&ugrave;i h&ocirc;i chuồng trại gia s&uacute;c , gia cầm, b&ograve; s&aacute;t...l&ograve; giết mổ gia s&uacute;c, gia cầm, b&ograve; s&aacute;t, Cảng c&aacute;, chợ...</p><p>C&aacute;c c&ocirc;ng ty v&agrave;&nbsp;c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;để&nbsp;được tư vấn v&agrave; hướng dẫn chi tiết</p><p>Mr. Vương</p><p>DĐ: 0906100841</p><p>Tr&acirc;n trọng,&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top