Bán chè sạch, chất lượng tốt, đảm bảo ngon, giá vừa phải.

  • Thread starter che co canh
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Chè cô Cảnh
- Địa chỉ: đai tu -thai nguyen
- Tel, Fax: 01674131383
- email: trangsang@yahoo.com
================================

Ch&egrave; được trồng tr&ecirc;n v&ugrave;ng đồi n&uacute;i Đại từ Th&aacute;i nguy&ecirc;n. Tuy l&agrave; một hộ kinh doanh theo m&ocirc; h&igrave;nh gia đ&igrave;nh nhỏ lẻ với số lượng kh&ocirc;ng nhiều nhưng cũng ch&iacute;nh v&igrave; vậy m&agrave; chất lượng ch&egrave; ở gia đ&igrave;nh&nbsp; c&ocirc; cảnh r&acirc;t tốt, nước xanh ngon. Gia đ&igrave;nh c&ocirc; cảnh chủ yếu sản xuất ch&egrave; b&uacute;p (ch&egrave; 3 l&aacute;).Ai c&oacute; nhu cầu đặt h&agrave;ng xin li&ecirc;n hệ với số điện thoại:01674131383 nếu ch&egrave; kh&ocirc;ng như quảng c&aacute;o kh&ocirc;ng lấy tiền.<br />
 


hoangleminh

http://caychumngay.com
Lâu rồi Bác che co chanh quảng cáo rồi mất tiêu rồi. Nhưng câu này nghe hay nè "nếu chè không như quảng cáo không lấy tiền'
 


Top