bán cheo giống

  • Thread starter CTY CHEO GIỐNG THANH NHÀN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CTY CHEO GIỐNG THANH NHÀN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY CHEO GIỐNG THANH NHÀN
- Địa chỉ: bù đăng bù đốt
- Tel, Fax: 0986481659 ::: FaX
- email: vietbumn@gmail.com
================================

<p>M&Igrave;NH C&Oacute; B&Aacute;N CHEO GIỐNG ,NẾU AI C&Oacute; NHU CẦU MUA ĐỂ NU&Ocirc;I GIỐNG,XIN LI&Ecirc;N HỆ 0986481659 GẶP NH&Agrave;N</p><p>GI&Aacute; 1 CẶP 1.500.000-2.000.000Đ</p><p>EMAIL:VIETBUMN@GMAIL.COM <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top