BÁN CHI CU GÁY LỒNG

  • Thread starter CONG TY TNHH NHÂN VIỆT
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CONG TY TNHH NHÂN VIỆT

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CONG TY TNHH NHÂN VIỆT
- Địa chỉ: 36 HAI BÀ TRƯNG
- Tel, Fax: 0905732077 ::: FaX
- email: trandungfl@gmail.com
================================

<p>kh&ocirc;ng thời gian chăm s&oacute;c v&agrave; đi bẩy. cần b&aacute;n hai chim cu g&aacute;y lồng rất hay ( đ&aacute;nh được kh&aacute; nhiều rồi ). Chim nhanh s&agrave;o ( r&uacute;t s&agrave;o la g&aacute;y ngay ). gi&aacute; b&aacute;n kh&ocirc;ng cao lắm. c&aacute;c bạn LH với m&igrave;nh 0905732077 Dung ( cho đi thử nếu kh&ocirc;ng th&iacute;ch hay kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với t&iacute;nh c&aacute;ch của bạn th&igrave; c&oacute; thể trả lại).</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top