BÁN CHIM BỒ CÂU PHÁP GIỐNG - TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC CHO NÔNG DÂN CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN.

  • Thread starter Nghuyá»…n Đình Nghị
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nghuyễn Đình Nghị

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nghuyễn Đình Nghị
- Địa chỉ: 15/1 Nguyễn Trung Trực,Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk
- Tel, Fax: ::: FaX 05003.857456 - 0123.9208.246
- email: dinhnghimc@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;&nbsp; <font color="#000099" size="4">CƠ SỞ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP GIỐNG CHIM BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P - TRỢ GI&Aacute;, TRỢ CƯỚC CHO B&Agrave; CON N&Ocirc;NG D&Acirc;N 5 TỈNH T&Acirc;Y NGUY&Ecirc;N, SẴN XE CHUY&Ecirc;N CHỞ ĐẾN C&Aacute;C TỈNH MIỀN BẮC-TRUNG-NAM.</font></p><p><font color="#000099" size="4">&nbsp;&nbsp; CON GIỐNG 2 TH&Aacute;NG TUỔI: 250 VNĐ/ CẶP( mỗi tuần xuất từ 200 đến 300 cặp giống đạt chất lượng cao ).Vận chuyển miễn ph&iacute;.Giống được&nbsp;Nh&agrave; Nước trợ gi&aacute;.</font></p><p><font color="#000099" size="4">&nbsp;&nbsp; CHIM BỐ MẸ,VỀ ĐẺ NGAY&nbsp;&nbsp; : 500 VNĐ/ CẶP(chỉ b&aacute;n 1 đ&ocirc;i cho kh&aacute;ch h&agrave;ng khi mua từ 20 cặp chim giống; tặng biếu 1 đ&ocirc;i khi k/h mua 50 cặp chim giống.</font></p><p><font color="#000099" size="4">&nbsp;&nbsp; Xin B&agrave; con N&ocirc;ng d&acirc;n li&ecirc;n hệ :</font></p><p><font color="#000099" size="4">Anh Nguyễn Đ&igrave;nh Nghị : 0123.9208.</font><font color="#000099" size="4">246&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font color="#000099" size="4">Anh Đặng phương Nam&nbsp;: 0165.3223.392</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">Đt chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng miễn ph&iacute;:0913.436.966</font></p><p><font color="#990000" size="4">T&agrave;i khoản: Ng&acirc;n h&agrave;ng NN&amp;PTNT Đăk Lăk</font></p><p><font color="#990000" size="4">&nbsp;&nbsp; Nguyễn đ&igrave;nh Nghị&nbsp; 5200.205.408853</font></p><p><font color="#990000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RẤT H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ B&Agrave; CON </font></p><p><font color="#990000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N&Ocirc;NG D&Acirc;N V&Agrave; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG!</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top