...bán chim chào mào bông - daklak

  • Thread starter Nam123
  • Ngày gửi
N

Nam123

Lữ khách
#1
<p>&nbsp;..M&igrave;nh cần b&aacute;n một ch&uacute; chim ch&agrave;o m&agrave;o b&ocirc;ng, nu&ocirc;i từ nhỏ l&ecirc;n, si&ecirc;ng h&oacute;t, dạn người... Nếu ai c&oacute; nhu cầu mua th&igrave; li&ecirc;n lạc qua số điện thoại 0984 187 953 ( gặp Nam). Gi&aacute; cả thỏa thuận trực tiếp qua điện thoại, FIX nhiệt t&igrave;nh ... Anh em ủng hộ nha</p><p>&nbsp;Th&acirc;n ch&agrave;o tất cả mọi người</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nam
- Địa chỉ: krongpak daklak
- Điện thoại: 0984 187 953 - Fax:
- email: khau_trung@yahoo.com
 

Đối tác


Top