Bán chim chích chòe lửa hót hay giá rẻ

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: THỦ ĐỨC
- Tel, Fax: 0923.541.645
- email: trongkham0808@yahoo.com
================================

<div class="i1"><div class="i2"><div class="i3"><div id="description-text"><p>M&igrave;nh muốn b&aacute;n một con chim ch&iacute;ch ch&ograve;e lửa đu&ocirc;i d&agrave;i 19cm, d&aacute;ng đẹp, lần đầu ti&ecirc;n đi thi hội Anhs Trăng ở Thủ Đức đ&atilde; v&agrave; lọt v&agrave;o v&ograve;ng 8. Sau đ&oacute; m&igrave;nh kh&ocirc;ng thi nữa v&igrave; m&igrave;nh &iacute;t chơi n&ecirc;n Trọng t&agrave;i &eacute;p.</p><p>L&iacute; do m&igrave;nh b&aacute;n v&igrave; ph&ograve;ng trọ của m&igrave;nh b&eacute; m&agrave; n&oacute; h&oacute;t suốt ng&agrave;y chịu kh&ocirc;ng được. S&aacute;ng khoảng 5h-5h30 l&agrave; n&oacute; h&oacute;t rồi anh em ngủ kh&ocirc;ng được, trưa n&oacute; cũng h&oacute;t.M&igrave;nh chơi chim cũng kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n nghiệp chỉ l&agrave; th&uacute; vui giải tr&iacute; n&ecirc;n muốn t&igrave;m ai thực sự đam m&ecirc; chơi chim để thi lấy giải. Trước khi mua m&igrave;nh sẽ bao chim đi hội h&oacute;t cho c&aacute;c bạn. Hội chim Thủ Đức đ&atilde; trả gi&aacute; m&igrave;nh 2 triệu nhưng m&igrave;nh kh&ocirc;ng b&aacute;n, đ&uacute;ng 2.5 triệu, kh&ocirc;ng bớt một đồng.</p><p>Chim của m&igrave;nh l&agrave; chim lửa sẻ, gặp chim c&agrave;ng dữ chơi c&agrave;ng hay, đập đu&ocirc;i v&agrave; đ&aacute;nh đu&ocirc;i cũng đẹp.</p><p>số điện thoại: 0923.531.645 gặp Khảm. M&igrave;nh ở THỦ ĐỨC, TPHCM gần trường ĐH SƯ PHẠM KĨ THUẬT</p><p>hoặc li&ecirc;n hệ anh To&agrave;n số đt: 0121.844.2293</p><p>Nếu ai kh&ocirc;ng sợ nghe chim h&oacute;t suốt ng&agrave;y th&igrave;&nbsp;h&atilde;y mua. L&uacute;c đầu m&igrave;nh cũng ham nghe h&oacute;t nhưng h&oacute;t nhiều qu&aacute; chịu kh&ocirc;ng nổi. Th&acirc;n ch&agrave;o!</p></div></div></div></div>
 


lam the nao de biet chim ban hot hay,minh cung muon mua nhung chu chim nhu the,hien minh dang so huu khoang 15 chu chim chich choe lua that hay,minh chua di thi bao gio,minh nuoi chu yeu de cho moi nguoi den xem va thuong thuc giong cua no.
 
chim ban con ko vay, up vai tam hinh em no di
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top