Bán chim chích chòe than

  • Thread starter yeuchim
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Y

yeuchim

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: yeuchim
- Địa chỉ: Tôn Đức Thắng, Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: maituu@yahoo.com.vn
================================

<p>M&igrave;nh đang cần b&aacute;n 4 ch&uacute; chim ch&iacute;ch ch&ograve;e than trống 100%, nu&ocirc;i từ nhỏ n&ecirc;n rất th&acirc;n người, tiếng h&oacute;t th&igrave; khỏi cần ch&ecirc; vi tớ nu&ocirc;i được 2 năm rồi m&agrave;. Dạo n&agrave;y đang bạn đi l&agrave;m ko c&oacute; người chăm n&ecirc;n c&oacute; nhu cầu b&aacute;n. gi&aacute; 500k/1con. Qu&aacute; rẻ phải ko, v&igrave;&nbsp;t&ocirc;i thấy tr&ecirc;n đường Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m gi&aacute; mỗi con rẻ nhất l&agrave; 800k c&oacute; con 1,8 triệu.</p><p>Li&ecirc;n hệ qua số điện thoại: 0928122177</p><p>Email: <a href="mailto:maituu@yahoo.com.vn" target="'_blank'" rel="nofollow">maituu@yahoo.com.vn</a></p><p>Nick name: vuagachoi1987</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nh&agrave; m&igrave;nh ở Đường T&ocirc;n Đức Thắng, Đống Đa, H&agrave; Nội, bạn n&agrave;o th&iacute;ch th&igrave; v&agrave;o uống nước ch&egrave;, nghe chim h&oacute;t cho vui. th&iacute;ch th&igrave; mua, ko th&igrave; ta ng&ocirc;i uống nước.</p><p style="text-align: right"><em>Rất h&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp!</em></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top