Bán chim cút thịt tại ĐĂK LĂK - ĐĂK NÔNG - TP.HCM

  • Thread starter kaka0267
  • Ngày gửi
K

kaka0267

Guest
#1
<span style="color: #0000ff; font-size: x-large"><span style="color: #ff0000">Gi&aacute;: 9.000 VNĐ/ 1 con</span> (chim c&uacute;t đ&atilde; được l&agrave;m sạch v&agrave; bỏ tủ đ&ocirc;ng, 10 con = 1kg thịt).</span> <p><span style="color: #0000ff; font-size: x-large"> Chuy&ecirc;n cung cấp thịt chim c&uacute;t đ&atilde; l&agrave;m sạch (để tủ đ&ocirc;ng trong 1 ng&agrave;y) cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, nh&agrave; b&aacute;n sỉ v&agrave; lẻ. <span style="color: #ff00ff">Nhận giao h&agrave;ng trong cả nước.</span> Số lượng đơn h&agrave;ng tr&ecirc;n 50 con. <span style="color: #ff00ff">Thỏa thuận gi&aacute; </span>với đơn h&agrave;ng số lượng lớn hoặc đơn h&agrave;ng thấp hơn 50 con.</span></p><p><span style="color: #0000ff; font-size: x-large"> Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin đảm bảo chất lượng.</span></p> <p><span style="color: #0000ff; font-size: x-large"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff; font-size: x-large">Ai c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: </span></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: x-large"> Mr. Hiển: 093.401.8877 - Ms. Tr&acirc;m: 09.1802.1803</span></p><span style="color: #0000ff; font-size: x-large"><span style="text-decoration: underline">hoặc:</span> 320 QL14 - T&acirc;m Thắng - Cưjut - Đăk N&ocirc;ng.</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Hiển
- Địa chỉ: 402 QL14 Tâm Thắng - Cưjut - Đăk Nông
- Điện thoại: 09340018877 - Fax:
- email: vanhiennguyen522005@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx