Ban Chim Se Se - Trung Cut Lon

  • Thread starter CHTP Hoang Nam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CHTP Hoang Nam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CHTP Hoang Nam
- Địa chỉ: 13/8i Trung Chanh Hoc Mon
- Tel, Fax: ::: FaX 0862532908 ::: FaX 0918182493
- email: tranconganhtuan@yahoo.com
================================

Chuyen Cung Cap Chim Se Se - Trung Cut Lon cho cac Quan Nhau Binh Dan - Lang Nuong - nha hang ...
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top