Bán chim trĩ thịt

  • Thread starter thanhtq79
  • Ngày gửi
T

thanhtq79

Guest
#1
<p>K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch!</p><p>Hiện nay trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i (thieugiatrang.com) bắt đầu b&aacute;n ra thị trường sản phẩm chim trĩ đỏ khoang cổ (chim thịt). Qu&yacute; Nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, qu&yacute; kh&aacute;ch gần xa c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với đại diện của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; &ocirc;ng Thiều Ngọc Mi&ecirc;n (0913.398.408) để biết th&ecirc;m chi tiết.</p><p>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</p><p><img width="921" height="691" align="top" alt="DSC00258.JPG" src="http://agriviet.com/images/DSC00258.JPG" border="0" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thieugiatrang.com
- Địa chỉ: Yên Bảo - Tiên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
- Điện thoại: 03513.838.183 - Fax: 0913.398.408
- email: thieuquangthanh@gmail.com
 

Đối tácTop