bán chim xanh tím

Xuan Vu

_
Nông dân @
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cá nhân xuân vũ
- Địa chỉ: ĐỨC HUỆ LONG AN
- Tel, Fax: 0907938476
- email: XUANVU_DOITHUONGT@YAHOO.COM.VN
================================

<p>&nbsp;t&ocirc;i c&oacute; nhiều chim xanh t&iacute;m gi&aacute; từ 100.000d đến 3.000.000d/con ,t&ugrave;y theo con hay dở,bạn n&agrave;o c&oacute; th&iacute;ch chơi chim cảnh th&igrave; gọi m&igrave;nh .Xanh t&iacute;m l&agrave; 1 lo&agrave;i chim s&acirc;u,h&oacute;t hay đ&aacute; giỏi, tr&ecirc;n m&igrave;nh c&oacute; 2 m&agrave;u l&ocirc;ng xanh v&agrave; t&iacute;m n&ecirc;n gọi l&agrave; chim xanh t&iacute;m </p><p>&nbsp;</p>
 


Bài viết tương tựTop