Bán chim yểng Bắc đã nuôi được 2 năm tuổi

  • Thread starter linhdongtam
  • Ngày gửi
L

linhdongtam

Guest
#1
B&aacute;n chim yểng Bắc đ&atilde; nu&ocirc;i được 2 năm tuổi. Chim n&oacute;i nhiều,chim kh&ocirc;ng tật lỗi,to chim l&ocirc;ng mượt.n&oacute;i được những c&acirc;u như: Mẹ y&ecirc;u. Mẹ ơi. V&acirc;n anh ơi. Thu ơi. Hương ơi.Ứ phải tai tr&acirc;u. c&oacute; kh&aacute;ch v&agrave;o m&igrave;nh nha.n&oacute; n&oacute;i điệu lắm.m&agrave; n&oacute; bắt chiếc tiếng c&ograve;i xe m&aacute;y th&igrave; th&ocirc;i rồi.giống thật 99%.v&agrave; c&ograve;n bắt chiếc được nhiều tiếng kh&aacute;c.Nay kh&ocirc;ng nu&ocirc;i nữa để lại cho anh em n&agrave;o th&iacute;ch nu&ocirc;i chim yểng. Gi&aacute; 4 triệu. ĐT 098.648.6688. M&igrave;nh t&ecirc;n Linh.<br /><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> <br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngyen Linh
- Địa chỉ: doi can ha noi
- Điện thoại: 0986486688 - Fax:
- email: linhdongtam.auto@yahoo.com
 

Đối tácTop