BÁN CHO BECGIE 2 THÁNG TUỔI

  • Thread starter Bao
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

Bao

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bao
- Địa chỉ: Thanh Xuân Hà Nội
- Tel, Fax: 01679101088 ::: FaX
- email:
================================

<p> <strong><span style="font-size: large">B&aacute;n ch&oacute; becgie đức giống thuần chủng,<br /> - cả đực v&agrave; c&aacute;i</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: large">- Gi&aacute; 3 - 3,5 triệu vnd<br /> - M&agrave;u l&ocirc;ng: truyền thống, đen v&agrave;ng<br /> - Độ tuổi: 2 th&aacute;ng tuổi<br /> - Đ&atilde; ti&ecirc;m ph&ograve;ng v&agrave; tẩy giun đầy đủ (k&egrave;m sổ sức khỏe)<br />&nbsp; Li&ecirc;n hệ: </span></strong><strong><span style="font-size: large">01679101088</span></strong></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top