BÁN CHÓ BERGER ĐỨC

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: 3 Phỉ_Nhím
- Địa chỉ: Càng Long - Trà Vinh
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: philequang@ymail.com
================================

<p><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện c&oacute; b&aacute;n 4 con ch&oacute; berger đực, trọng lượng mỗi con khoảng 7 kg, gi&aacute; 1200000đ/con. B&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: 7 ĐUA, kh&oacute;m 1, thị trấn C&agrave;ng Long, huyện C&agrave;ng Long, tỉnh Tr&agrave; Vinh. Điện thoại: 0743661498. Ch&uacute;c b&agrave; con năm mới Sức khỏe - Th&agrave;nh đạt v&agrave; Hạnh ph&uacute;c.</strong></p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top