bán chó con becgie - 1.600.000 VNĐ/con

  • Thread starter NGUYỄN THANH LONG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN THANH LONG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN THANH LONG
- Địa chỉ: 238A LÝ TỰ TRỌNG Q1
- Tel, Fax: 0988650696 ::: FaX
- Email: my_luckystar_15@yahoo.com.vn
================================

Giống ch&oacute; becgie lai , khỏe mạnh, dễ nu&ocirc;i , ăn khỏe<br /> <br /> - 2 th&aacute;ng tuổi , 8 -&gt; 9 kg<br /> <br /> - 4 con : + 1 con l&ocirc;ng hơi x&ugrave; ( như ch&oacute; gấu )<br /> <br /> + 2 con tai v&agrave;ng ( 1 đực, 1 c&aacute;i )<br /> <br /> + 1 con tai đen <br /> <br /> - Đ&atilde; ti&ecirc;m ngừa đầy đủ<br /> <br /> - Gi&aacute; cả c&oacute; thể thương lượng th&ecirc;m<br /> <br /> ( Biết th&ecirc;m chi tiết- xin li&ecirc;n hệ : 098 865 0696 - gặp anh Long)<br /> V&agrave;o đ&acirc;y để xem h&igrave;nh : http://www.123mua.com.vn/xem?sp=ENBYXDJCUT
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top