BÁN CHỒN HƯƠNG CON = KỲ ĐÀ GIỐNG + RẮN RI VOI GIỐNG _ GIẤY TỜ KIỂM LÂM ĐẦY ĐỦ

  • Thread starter TRANG TRẠI SÆ N CA
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRANG TRẠI SƠN CA

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI SƠN CA
- Địa chỉ: ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
- Tel, Fax: 0903.853.886
- Email: woopwoopson@yahoo.com
================================

TRANG TRAI&nbsp;S&Ocirc;N CA <p>&nbsp;</p> <strong><em>GPKD số:</em> 53F8003493/HKD <p>&nbsp;</p></strong><strong><em>MST:</em> 1200711813. <p>&nbsp;</p></strong><strong><em>C</em></strong><strong><em> ơ sở 1:</em></strong><strong> 100B</strong> <strong>Ấp Lương Ph&uacute; C, X&atilde;&nbsp;Lương H&ograve;a</strong><strong>&nbsp; Lạc, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang</strong><strong> . <p>&nbsp;</p></strong><strong>C</strong><strong> ơ sở 2: </strong><strong>64</strong><strong> /</strong><strong> 6D</strong><strong> Ấp </strong><strong>Ch&aacute;nh 1</strong><strong> , X&atilde; T</strong><strong> &acirc;n Xu&acirc;n</strong><strong> , Huyện H&oacute;c M&ocirc;n, TP.HCM</strong><strong> <p>&nbsp;</p></strong><strong>Hoặc Ph&ograve;ng 107, Khu Rạng Đ&ocirc;ng, Đại Học N&ocirc;ng L&acirc;m TP.HCM</strong><strong> <p>&nbsp;</p></strong><strong>&Ntilde;T:</strong> <strong>(073) 3680.186. <p>&nbsp;</p></strong> <div><strong>0903.853.886</strong> <strong>( KS. S&ocirc;n &ndash; Gia&ucirc;ng Vie&acirc;n &Ntilde;H. No&acirc;ng La&acirc;m TP. HCM</strong></div><p><!-- // 7 --><!-- 6 --><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="90%" border="0"><tbody><tr><td colspan="2"><h2>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp chồn hương giống, kỳ đ&agrave; giống, rắn ri voi giống chất lượng cao</h2></td></tr></tbody></table></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top