Bán Chồn hương, nhím giống thuần chủng

  • Thread starter Duykhuong2004
  • Ngày gửi
D

Duykhuong2004

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Duykhuong2004
- Địa chỉ: Dĩ An - Bình Dương
- Tel, Fax: 01689989915
- email: levandon75@yahoo.com.vn
================================

<p><font face="Times New Roman" size="3">B&aacute;n Chồn hương, nh&iacute;m giống thuần chủng , Chồn G:3 -3,2 tr/ cặp (0,9 &ndash; 1 năm tuổi); Nh&iacute;m G:8,5 &ndash; 12 tr/ cặp(0,9 &ndash; 1 năm tuổi).&nbsp; Qu&yacute; vị c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i LH:01689989915,Gặp &ndash; A.Khương</font></p>
 
Back
Top