@@@@@ BÁN CHỒN NHUNG ĐEN @@@@@----

  • Thread starter ANH DONGHUYEN 3
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

ANH DONGHUYEN 3

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ANH DONGHUYEN 3
- Địa chỉ: LẠNG GIANG - BĂC GIANG
- Tel, Fax: 09.84.84.84.72 ::: FaX ::: FaX
- email: donghuyen1123472@yahoo.com
================================

<p>CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CH&Ograve;N NHUNG ĐEN GIỐNG (GIỐNG CHUẨN). GI&Aacute; CẢ HỢP L&Yacute;.</p><p>NU&Ocirc;I CON VẬT N&Agrave;Y RẤT DỄ, N&Oacute; ĂN TẤT CẢ C&Aacute;C LOẠI RAU, C&Aacute;C LOẠI CỎ, C&Aacute;C LOẠI L&Aacute; C&Acirc;Y, C&Aacute;M G&Agrave;, NG&Ocirc; XAY......</p>
 


de nghi ban bao gia cu the cua chon nhung den theo tung do tuoi . xin cam on ban
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top