Bạn có muốn làm giàu từ nuôi lợn rừng?

  • Thread starter Đào Quốc Thân 0903284888
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Đào Quốc Thân 0903284888

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Quốc Thân 0903284888
- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888
- email: than.dao@lonrungducson.com
================================

H&atilde;y đến C&ocirc;ng ty CP Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng l&acirc;m Đức Sơn để mua lợn rừng giống v&agrave; học c&aacute;ch l&agrave;m gi&agrave;u từ nu&ocirc;i lợn rừng. Li&ecirc;n hệ trực tiếp với Đ&agrave;o Quốc Th&acirc;n 0903284888 hoặc li&ecirc;n hệ qua website: <a href="http://lonrungducson.com/">lonrungducson.com</a> <br />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top