Bán con giống gà tre số lượng lớn

  • Thread starter nguyá»…n thị ngọc mai
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn thị ngọc mai

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn thị ngọc mai
- Địa chỉ: 84 ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: saomaila10783@yahoo.com.vn
================================

<font face="Times New Roman">&nbsp; <strong>T&igrave;m đối t&aacute;c mua g&agrave; tre</strong><br /></font><div align="center"><font face="Times New Roman"><hr width="100%" noshade="true" size="1" /></font></div><strong><em><font face="Times New Roman">Trại g&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp con giống</font></em></strong><font face="Times New Roman">: g&agrave; tre, g&agrave; n&ograve;i lai, </font><font face="Times New Roman"></font><font face="Times New Roman">g&agrave; kiểng c&aacute;c loại, g&agrave; đ&aacute; với số lượng từ nhỏ đến lớn.<br />- </font><font face="Times New Roman">G&agrave; tre con 1 ng&agrave;y tuổi gi&aacute; từ 14.000_16.000đ/con.<br /></font><font face="Times New Roman">- G&agrave; nồi lai 1 ng&agrave;y tuổi&nbsp; gi&aacute; theo thị trường.<br /></font><font face="Times New Roman">- G&agrave; tre kiểng từ 300gr_500gr gi&aacute; từ 50.000_80.000đ/con.<br /></font><font face="Times New Roman">- G&agrave; tre đ&aacute; từ 750gr_1,2kg gi&aacute; từ 200.000_300.000đ/con.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nơi đ&aacute;ng tin cậy v&igrave; lu&ocirc;n đảm bảo <em>uy t&iacute;nh</em>, <em>chất lượng<strong>, </strong>gi&aacute; cả phải chăng</em> v&agrave;&nbsp; lu&ocirc;n đem lại lợi nhuận lớn nhất c&oacute; thể cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. B&agrave; con v&agrave; thương l&aacute;i xa gần c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ &nbsp;:<strong>Anh Ph&uacute;c (Tel:091.8478864)</strong><br /></font><font face="Times New Roman" /><br /><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="5" /><br /><font face="Times New Roman" size="5" /><br /><font face="Times New Roman" size="5" /><br /><font face="Times New Roman" size="5" /><br /><font face="Times New Roman" size="5" /><br /><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="5" /><br /><font face="Times New Roman"><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> Hữu Ph&uacute;c<br /><strong>- Địa chỉ: </strong>Chợ Tịnh H&agrave; &shy;&shy;- Chợ Gạo - Tiền Giang<br /><strong>- Tel, Fax: </strong>091.8478864 ::: FaX <br /><strong>- email: </strong>tinhyeumaiphuc@yahoo.com.vn</font><br /><font face="Times New Roman">================================</font><br /><br /><font size="5"><font face="Times New Roman">K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con xa gần!<br /></font></font><font size="5"><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font></font><font size="5"><font face="Times New Roman">M&igrave;nh c&oacute; vựa ph&acirc;n tại Chợ Tịnh H&agrave;_Chợ Gạo _ Tiền Giang, chuy&ecirc;n mua b&aacute;n c&aacute;c loại <strong>&nbsp;</strong><strong>ph&acirc;n tro trấu, bụi dừa (Xơ dừa), ....</strong> c&oacute; thể cung cấp số lượng lớn cho đại l&yacute;, x&iacute; nghiệp chế biến hay trang trại... cho Qu&yacute; b&agrave; con. <br /></font></font><font size="5"><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font></font><font size="5"><font face="Times New Roman">C&oacute; nhận chuy&ecirc;n chở đến tận nơi hoặc giao h&agrave;ng tại kho t&ugrave;y theo y&ecirc;u cầu Qu&yacute; Kh&aacute;ch. <br /></font></font><font size="5"><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font></font><font size="5"><font face="Times New Roman">Rất mong nhận được sự ủng hộ xa gần của b&agrave; con c&ocirc; b&aacute;c. <br /></font></font><font size="5"><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font></font><font size="5"><font face="Times New Roman">Th&agrave;nh thật cảm ơn!<br /></font></font><font size="5"><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận