Bán cua mẹ ôm trứng

  • Thread starter Huỳnh Thành Lá»™c
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Thành Lộc
- Địa chỉ: 17k, đường Trần Phú, khóm 2, phường 7, Tx Bạc Liêu
- Tel, Fax: 0988910820
- email: thanhloc2401@yahoo.com.vn
================================

<p>Qu&yacute; kh&aacute;ch cần mua cua mẹ &ocirc;m trứng xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i qua số 0988910820.</p><p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể đổi cua kh&aacute;c nếu trứng kh&ocirc;ng nở</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top