Bán đặc sản măng sặt nghĩa lộ

  • Thread starter VÅ© Hợp
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Vũ Hợp

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Hợp
- Địa chỉ: Yên Bái
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: hop.vu.nguyen.hoa@gmail.com
================================

<p>Hiện đang v&agrave;o m&ugrave;a thu hoạch măng sặt ở Nghĩa lộ- Y&ecirc;n b&aacute;i. T&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp măng sặt với số lượng lớn, gi&aacute; cả hợp l&yacute;. Ai c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ.</p><p>&nbsp;A. Hợp : 0983 98 61 61</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top