Bán Đào Tiên Giống và Quả (quả chữa bách bệnh và giúp sống lâu)

  • Thread starter anhduc131084
  • Ngày gửi
A

anhduc131084

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Anh Đức
- Địa chỉ: Tử Du- Lập Thạch-Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 0988379988 ::: FaX ::: FaX
- email: anhduc131084@gmail.com
================================

<p>Ch&agrave;o c&aacute;c bạn!</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt">Quả đ&agrave;o ti&ecirc;n c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; quả trường sinh. Đ&agrave;o ti&ecirc;n thuộc họ n&uacute;c n&aacute;c. Đ&agrave;o ti&ecirc;n c&oacute; th&acirc;n gỗ, cao từ 7-10m, l&aacute; mọc h&igrave;nh t&aacute;n, xanh tươi quanh năm. Hoa th&igrave; mọc đơn độc ngay tr&ecirc;n th&acirc;n hay c&agrave;nh c&acirc;y, c&oacute; m&ugrave;i hơi kh&oacute; chịu. Quả đ&agrave;o ti&ecirc;n h&igrave;nh cầu, đường k&iacute;nh 6-12cm, tr&ocirc;ng gần giống với tr&aacute;i bưởi l&uacute;c c&ograve;n xanh, vỏ tr&aacute;i cứng, cơm m&agrave;u trắng, vị chua chua, c&oacute; nhiều hạt dẹp, nhỏ cũng m&agrave;u trắng.<br /><br />Đ&agrave;o ti&ecirc;n c&oacute; nguồn gốc từ </span><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt">Brazil</span><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt">. Trong thịt của quả đ&agrave;o ti&ecirc;n người ta t&igrave;m thấy c&oacute; một số acid hữu cơ (acid citric, acid clorogenic, acid creosentic...). Chưa thấy t&agrave;i liệu n&agrave;o nghi&ecirc;n cứu về c&ocirc;ng dụng k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ của quả đ&agrave;o ti&ecirc;n, tuy nhi&ecirc;n, trong c&aacute;c ch&ugrave;a ở L&agrave;o, c&aacute;c vị sư d&ugrave;ng thịt quả đ&agrave;o ti&ecirc;n nấu với đường như mứt dẻo, d&ugrave;ng ăn tr&aacute;ng miệng hằng ng&agrave;y để gi&uacute;p sống l&acirc;u.<br /><br />Theo c&aacute;c t&agrave;i liệu của thế giới, th&igrave; người d&acirc;n ở ch&acirc;u Phi, Nam Mỹ thường d&ugrave;ng quả đ&agrave;o ti&ecirc;n để chế biến thuốc bằng c&aacute;ch: D&ugrave;ng quả đ&agrave;o ti&ecirc;n đ&atilde; gi&agrave; (vỏ cứng, tr&aacute;i to m&agrave;u hơi v&agrave;ng b&oacute;ng) nạo lấy phần thịt trắng b&ecirc;n trong, th&aacute;i nhỏ cho v&agrave;o nồi, đun n&oacute;ng v&agrave; đảo qua lại cho đến khi ch&iacute;n ( l&uacute;c đầu thịt quả m&agrave;u trắng, đến khi ch&iacute;n chuyển sang m&agrave;u đen nh&aacute;nh) th&igrave; th&ecirc;m đường v&agrave;o, tạo th&agrave;nh sản phẩm giống như sir&ocirc; (gọi l&agrave; sir&ocirc; calebasse) d&ugrave;ng để chữa ho v&agrave; tốt cho phổi.<br /><br />C&ograve;n theo kinh nghiệm d&acirc;n gian trong nước (ở miền Nam), người ta thường d&ugrave;ng quả đ&agrave;o ti&ecirc;n để chữa c&aacute;c bệnh như: nhuận trường, tẩy xổ, bằng c&aacute;ch d&ugrave;ng ruột quả đ&agrave;o ti&ecirc;n l&agrave;m mứt dẻo, ng&agrave;y d&ugrave;ng 3 lần, mỗi lần chừng 10 gr sau bữa ăn. L&agrave;m thuốc trị t&igrave;nh trạng ăn uống k&eacute;m, mất ngủ v&agrave; d&ugrave;ng l&agrave;m thuốc bổ , bằng c&aacute;ch: h&aacute;i quả đ&agrave;o ti&ecirc;n để từ quả c&oacute; vỏ m&agrave;u xanh chuyển sang m&agrave;u đen, đập lấy phần thịt b&ecirc;n trong (cũng m&agrave;u đen) để ng&acirc;m rượu. Cứ ng&acirc;m 200 gr thịt đ&agrave;o ti&ecirc;n th&igrave; k&egrave;m 10 tr&aacute;i chuối sứ kh&ocirc; nướng v&agrave;ng v&agrave; đem ng&acirc;m với hai l&iacute;t rượu ngon, ng&acirc;m 10 ng&agrave;y l&agrave; c&oacute; thể lấy ra d&ugrave;ng được.<br /><br />Ng&agrave;y d&ugrave;ng 3 lần, mỗi lần một ly nhỏ (30 ml), d&ugrave;ng trước bữa ăn. Tiếp nữa l&agrave; kinh nghiệm d&acirc;n gian d&ugrave;ng đ&agrave;o ti&ecirc;n để trị đau lưng, đau nhức xương, phong t&ecirc; thấp, bằng c&aacute;ch: cũng l&agrave;m giống như c&aacute;ch l&agrave;m ở b&agrave;i thuốc trị t&igrave;nh trạng ăn uống k&eacute;m, mất ngủ v&agrave; d&ugrave;ng l&agrave;m thuốc bổ ở tr&ecirc;n, nhưng th&ecirc;m v&agrave;o 200 gr rễ c&acirc;y l&aacute; lốt (đ&atilde; rửa sạch, sao v&agrave;ng hạ thổ). C&aacute;ch d&ugrave;ng v&agrave; lượng d&ugrave;ng tương tự.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt"><font color="#0000ff" size="3">Hiện nay t&ocirc;i c&oacute; 1 vườn Đ&agrave;o Ti&ecirc;n đ&atilde; cho thu hoạch. V&agrave; c&oacute; một trại đ&agrave;o ti&ecirc;n giống. ai c&oacute; nhu cầu mua quả thương phẩm v&agrave; mua c&acirc;y giống xin li&ecirc;n hệ Anh Đức&nbsp; 0988.37.99.88&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; email: </font><a href="mailto:Anhduc131084@gmail.com"><font color="#0000ff" size="3">Anhduc131084@gmail.com</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#0033ff">Yahoo mesenger: <strong><font size="3">Anhduc131084 </font><font size="2">Online 24/24</font></strong></font></span></p><br />
 
Back
Top