bán đất nông nghiệp (trang trại)

  • Thread starter hvvng2008919
  • Ngày gửi
H

hvvng2008919

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: huỳnh văn vinh
- Địa chỉ: 45 lê duẩn q1
- Tel, Fax: 0955199919 /0632244938
- email: hvvng2008919@yahoo.com.vn
================================

<p>Cần b&aacute;n đất trang trại , số lượng b&aacute;n từ 1ha đến 20ha , tọa lạc tại x&atilde; hương l&acirc;m ,huyện Đạ tẻh Tỉnh L&acirc;m đồng (gi&aacute;p Tỉnh Đồng nai ) c&oacute; sổ đỏ đất đang canh t&aacute;c , đường nhựa , c&oacute; điện , c&oacute; hồ thủy lợi trong đất khoảng 1,5ha c&oacute; nước quanh năm , c&oacute; đập thủy điện tự&nbsp; ph&aacute;t điện cung cấp điện cho khu vực nh&agrave; ở , nằm ph&iacute;a dưới hồ thủy lợi đang khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng. c&oacute; m&aacute;ng nước chạy ngang. </p><p>Gi&aacute; b&aacute;n : 120 triệu/ha .</p><p>Li&ecirc;n hệ : 0632244938 , 0972322458, 01268702322&nbsp;gặp c&ocirc; Nhung .</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; hoặc : 0955199919 A Vinh .</p>
 
Back
Top