bán đất

  • Thread starter makita_echo
  • Ngày gửi
M

makita_echo

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: viển phương
- Địa chỉ: long khanh , dong nai
- Tel, Fax: 0918069447
- email: boylovegirl9999@yahoo.com
================================

<p>b&aacute;n </p><p>7 mẩn vườn cạnh khu c&ocirc;ng nghệ sinh học kỉ thuật cao tại cẩm mỹ , đồng nai<br /></p><p>trồng cao su 3 năm tuổi , điều 7 năm thu hoạch , suối rộng giữa vườn&nbsp;</p><p>c&oacute; đường rộng v&agrave;o vườn&nbsp;</p><p>th&iacute;ch hợp với ng&agrave;nh trồng trọt , chăn nu&ocirc;i v&agrave; đầu tư l&acirc;u d&agrave;i&nbsp;</p><p>gần s&acirc;n bay long th&agrave;nh .................vị tr&iacute; địa l&yacute; thuận lợi c&oacute; lợi cho sau n&agrave;y </p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; cần tiền b&aacute;n gấp .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; li&ecirc;n hệ số dt :0919609322 (gặp văn )</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top