Bán Dầu Cá

  • Thread starter swfalex
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH MTV Chế biến thức ăn chăn nuôi Tây Nam
- Địa chỉ: Lô 2.20F, KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ
- Tel, Fax: 07103744825 ::: FaX 07103744826
- email: info@southwestfeed.com
================================

<p><font size="3">C&ocirc;ng ty TNHH MTV Chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i T&acirc;y Nam ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện nay đang c&oacute; một số lượng lớn dầu c&aacute; tra (c&oacute; AV nhỏ hơn 3). Qu&iacute; c&aacute; nh&acirc;n hay doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</font><font size="3">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn sự quan t&acirc;m của qu&iacute; c&aacute; nh&acirc;n, doanh nghiệp.</font></p><p><font size="3">Địa chỉ li&ecirc;n lạc: Cty TNHH MTV Chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i T&acirc;y Nam</font></p><p><font size="3">L&ocirc; 2.20F, KCN Tr&agrave; N&oacute;c II, P. Phước Thới, Q. &Ocirc; M&ocirc;n, Tp. Cần Thơ.</font></p><p><font size="3">Tel: 07103 744825</font></p><p><font size="3">Fax: 07103 744826</font></p><p><font size="3">Cell-phone: 0989099409 (gặp Định) hoặc 0908890950 (gặp &Uacute;t)</font></p><p><font size="3">Giao h&agrave;ng đến tất cả c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.&nbsp;</font> <br /></p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top