BÁN DẾ GIỐNG , DẾ ĐẺ, DẾ THƯƠNG PHẨM

  • Thread starter TRẦN THỊ Há»’NG
  • Ngày gửi
T

TRẦN THỊ HỒNG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN THỊ HỒNG
- Địa chỉ: kHẢ LÝ THƯỢNG - QUẢNG MINH-VIỆT YÊN- BẮC GIANG
- Tel, Fax: 0977 037 067
- email: thonon842003@yahoo.com
================================

<p>T&Ocirc;I L&Agrave; CHỦ CƠ SỞ CHĂN NU&Ocirc;I DẾ AI C&Oacute; NHU CẦU VỀ DẾ H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI T&Ocirc;I</p><p>DẾ ĐẺ: 4000 Đ/CON - DẾ KHỎE MẠNH KH&Ocirc;NG BỆNH TẬT VỀ SINH SẢN NGAY.</p><p>DẾ GIỒNG:- DẾ MỚI NỞ: 500.000 Đ/TH&Ugrave;NG 800-1000CON</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - DẾ 2 TUẦN TUỔI 500.000 Đ/TH&Ugrave;NG 500-600CON</p><p>DẾ THƯƠNG PHẨM: 400.000 Đ/ KG <br /></p>
 
Back
Top