Bán dế mèn các loại

  • Thread starter VÅ© Thị Thúy
  • Ngày gửi
V

Vũ Thị Thúy

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Thị Thúy
- Địa chỉ: Xóm 7 thôn Nẽ Châu- Hòa Bình - Vũ Thư - Thái Bình
- Tel, Fax: 0366261396 di động 0978 723 400 ::: FaX
- email: thanhthuy_tbvn@yahoo.com
================================

<p><font size="4">Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp dế m&egrave;n giống, thịt, trứng&nbsp;c&aacute;c loại&nbsp;. Bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ&nbsp;theo địa chỉ &nbsp;Vũ Thị Th&uacute;y x&oacute;m 7 th&ocirc;n Nẽ Ch&acirc;u - H&ograve;a B&igrave;nh Vũ Thư- Th&aacute;i B&igrave;nh ( c&aacute;ch cầu thẫm 2km ) . Điện thoại 0366 261 396&nbsp; - Di động 0978 723 400 ( Được tư vấn c&aacute;ch nu&ocirc;i khi mua giống )</font></p>
 
Top