BÁN DẾ MÈN GIÁ SIÊU RẺ ĐÂY!

  • Thread starter TRẠI DẾ MÈN HOÀNG HOÀN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRẠI DẾ MÈN HOÀNG HOÀN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI DẾ MÈN HOÀNG HOÀN
- Địa chỉ: THÔN 7 XÃ TÂN PHÚC -NÔNG CỐNG-THANH HOÁ
- Tel, Fax: ::: FaX 0984095086-0987150869
- email: hoangluy_tung@yahoo.com
================================

<p>CH&Agrave;O B&Agrave; CON C&Ocirc; B&Aacute;C.</p><p>HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐANG CUNG CẤP DẾ GIỐNG,DẾ THỊT CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG TAI H&Agrave; NỘI V&Agrave; C&Aacute;C KHU VỰC KH&Aacute;C,GI&Aacute; CẢ RẤT PH&Ugrave; HỢP.</p><p>VẬY B&Agrave; CON AI C&Oacute; NHU CẦU T&Igrave;M HIỂU KỸ THUẬT,MUA NU&Ocirc;I TH&Igrave; XIN LI&Ecirc;N HỆ.</p><p>TRẠI DẾ M&Egrave;N HO&Agrave;NG HO&Agrave;N-TH&Ocirc;N 7 X&Atilde; T&Acirc;N PH&Uacute;C HUYỆN N&Ocirc;NG CỐNG-THANH HO&Aacute;. ĐT: 984095086-0987150869.</p><p>RẤT VUI ĐƯỢC TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM C&Ugrave;NG B&Agrave; CON.<img title="Cool" alt="Cool" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" /></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top